کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی اطلاعات برای همه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی اطلاعات برای همه

اسامی ا عضای کمیته ملی اطلاعات برای همه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱مهندس نصراله جهانگردمعاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲دکتر یونس شکرخواهمدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

۳

 

دکتر حسین ملک

مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

 

 

۴خانم دکتر مریم نظریمشاور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۵دکتر علی معینی

 

مدیرکل تحولات اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم

 

۶دکتر علی اکبر جلالیاستاد دانشگاه علم و صنعت

 

۷دکتر محسن جوادی

 

معاون فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

۸دکتر غلامرضا کریمیمدیرکل امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت اموزش و پرورش

 

۹اقای داود کریمیرئیس اداره همکارهای اجتماعی علمی و فناوری بین الملل وزارت امور خارجه

 

۱۰دکتر رضا پورحسینقائم مقام معاونت سازمان صدا و سیما
۱۱دکتر هادی شهریار شاه حسینیاستاد دانشگاه علم و صنعت
۱۲دکتر سید امید فاطمیاستاد دانشگاه  تهران
۱۳دکتر کاظم نظم دهمعاون دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی ایران
۱۴دکتر سعید رضا عاملیرئیس دانشکده مطالعات جهان , رئیس کرسی فرهنگ و فضای مجازی
۱۵مهندس حجت اله مدیریانمحقق و فعال بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات مدیرعامل موسسه اریانوس
۱۶مهندس علی اصغر انصاریرئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۷دکتر محمود رضا هاشمیرئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران

 

image_printچاپ
Web Analytics