کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم پایه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم پایه

 نام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر علی اکبر صالحیرئیس سازمان انرژی اتمی ایران
۲جناب آقای دکتر یوسف ثبوتیرئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم
۳جناب آقای دکتر مرتضی براریمعاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبالعضو حقیقی – پارک های علم و فناوری
۵جناب آقای دکتر سعید سهراب پور مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

۶سرکار خانم دکتر نسرین معظمیهیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۷جناب آقای دکتر سید امیر محسن ضیاییرئیس هلال احمر و معاون اسبق وزارت بهداشت
۸جناب آقای دکتر مجتبی شمسی پو‌رعضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
۹جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدیرئیس کرسی بیوفیزیک دیابت و نماینده دانشگاه تهران
۱۰جناب آقای دکتر محی الدین بهرام محمدیاننماینده وزارت آموزش و پرورش
۱۱جناب آقای دکتر حسین غریبیهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۱۲جناب آقای دکتر مهدی بهزادعضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)
۱۳جناب آقای دکتر محمد رحیمیانمعاون پژوهشی دانشگاه تهران
۱۴جناب آقای دکتر احمد غلامیعضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
۱۵جناب آقای دکتر مهدی کشمیریرئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
۱۶جناب آقای دکتر ابراهیم خداییمعاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
۱۷جناب آقای دکتر حسین عسکریان ابیانهمعاون مالی اداری دانشگاه امیرکبیر
۱۸جناب آقای دکتر غلامرضا گرائی نژادمدیر کل دفتر برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۹جناب آقای دکتر حسن ظهورهیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
۲۰سرکار خانم دکتر مهین گزانیمدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو و دبیرکمیته

 

image_printچاپ
Web Analytics