کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برنامه حافظه جهانی

اولین خبرنامه کمیته فرعی آموزش و پژوهش برنامه حافظه جهانی یونسکو منتشر شد

اولین خبرنامه کمیته فرعی آموزش و پژوهش برنامه حافظه جهانی یونسکو با عنوان اولین مجمع جهانی سیاست‌گذاری حافظه جهانی در زمینه مدیریت و کاهش خطر بلایا برای حفاظت پایدار از میراث مستند منتشر شد. این شماره خبرنامه توسط دکتر لوتار جردن (رئیس کمیته فرعی آموزش و پژوهش برنامه حافظه جهانی( SCEaR) و دکتر آکیرا ماتسودا (عضو کمیته ملی حافظه جهانی ژاپن) ویرایش شده است.
این خبرنامه شامل بخش‌های زیر است:
• وضعیت کلی میراث مستند در شرایط بحرانی
• حفاظت، نجات و بازیابی میراث مستند آسیب‌دیده
• مستندسازی فاجعه: چشم‌اندازهای پژوهش، آگاهی‌بخشی و مشارکت جامعه
• کاهش خطر بلایا به‌عنوان یک استراتژی برای رویکردهای حفاظتی بین‌رشته‌ای نسبت به میراث مستند
• به‌سوی تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های کاهش خطر بلایا برای میراث مستند و موسسات حافظه جهانی
در صورت علاقمندی می‌توانید از طریق فایل داخل لینک  به این خبرنامه دسترسی پیدا کنید.

image_printچاپ
Web Analytics