کمسیون ملی ایران- یوسنکو

باشگاه‌های یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

به اطلاع می رساند، تا اطلاع ثانوی، هیچ درخواستی برای پذیرش باشگاه جدید مورد بررسی قرار نمی گیرد.

یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای پیگیری اهداف جمهوری اسلامی ایران در یونسکو سازمان های مردم نهادی است که می توانند به عنوان باشگاه‌های یونسکو با کمیسیون ملی همکاری کنند. بسیاری از کشورها با تشکیل باشگاه‌های متعدد، از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف از محیط زیست تا موضوعات مهم آموزشی، فرهنگی، علمی و تربیتی در جهت رشد و توسعه استفاده می نمایند. درحقیقت، از مزیت های سازمان یونسکو، ظرفیت این سازمان در بکارگیری و بسیج ظرفیت های مردمی در راستای ایجاد تعامل بین تخصص ها و رویکردهای کاربردی است و باشگاه های یونسکو، در تحقق اهداف ملی در راستای سند چشم انداز و اسناد بالادستی، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

باشگاه های یونسکو ، به عنوان جریانی مردم نهاد و متکی بر مهارت ها، تجارب و بینش مردم  متشکل از افراد حقیقی و حقوقی در تمامی سنین با پیشینه فعالیت در عرصه های مختلف است که ضمن شناسایی توانمندی های مردم و امکانات ملی و بین المللی برای ایشان، به تقویت و آموزش آنها پرداخته و از ظرفیت های آن ها در راستای توسعه پایدار استفاده می کند.

اشکال باشگاه ها:

این باشگاه ها علی رغم ویژگی های مشترک، می توانند در عرصه های کاملا متفاوت تاسیس شوند و متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی کشورهای مختلف بسیار متفاوت باشند. باشگاه ها به چهار دسته کلی تقسیم می شود:

 • باشگاه دانش آموزی :

این باشگاه ها اعضاء آن از دانش آموزان و معلمان مؤسسات آموزشی می باشد.

 • باشگاه دانشجویی:

این باشگاه ها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فعالیت می کنند و در واقع ادامه دهنده فعالیت باشگاه های مدارس هستند. اعضاء آن ها از دانش جویان و اساتید است.

 • باشگاه فرهنگی، تخصصی و علمی

این باشگاه ها متشکل از  افراد فعال در گروه های فرهنگی و هنری و بخش خدمات عمومی می باشند.

 • باشگاه های محلی

 

برای دسترسی به شیوه نامه اجرایی ایجاد و راه اندازی باشگاه های یونسکو کلیک کنید

image_printچاپ
 • رابطه بین یونسکو با باشگاه ها:

باشگاه ها باید به اصول اساسی سازمان یونسکو متعهد و پایبند باشند. هرچند که یونسکو به باشگاه ها از طریق کمیسیون ملی مجوز استفاده از نام یونسکو را در باشگاه می دهد لکن این بدان معنا نیست که بین یونسکو و باشگاه ارتباط رسمی وجود داشته باشد.

تمامی باشگاه ها از لحاظ مالی و حقوقی باید مستقل باشند لکن یونسکو از طریق همکاری های نزدیک با کمیسیون ملی از پروژه ها و فعالیت هایی در در اولویت این سازمان باشد حمایت خواهد کرد.

بسیاری از باشگاه ها با یونسکو ارتباطات پایداری دارند. علاوه بر این باشگاه ها با دفاتر منطقه ای و مشاوران یونسکو در مناطق مختلف جهان نیز ارتباط دارند که این نوع همکاری ها بسیار مؤثر و سازنده است زیرا کارکنان یونسکو در مناطق مختلف جهان پیرامون موارد ذیل از باشگاه ها حمایت می کنند :

 • کمک به گسترش و توسعه فعالیت ها
 • همکاری در برگزاری نشست ها و راه اندازی پروژه ها و برنامه ها ( متناسب با زمینه تخصصی خود)

 

استفاده از نام و لوگوی یونسکو در باشگاه‌ها:

 • کمیسیون های ملی هر کشور موظف است که بر چگونگی استفادهاز نام و لوگوی یونسکو توسط نهادها و فعالیت های داخلی کشور خود، نظارت داشته باشند.
 • کمیسیون های ملی می توانند با در نظر گرفتن شرایط فوق الذکر، مجوز استفاده از نام و لوگوی یونسکو را به نهادها و فعالیت های واجد شرایط اعطا کنند.
 • درصورتی که کمیسیون ملی، مجوز استفاده از نام و لوگوی یونسکو را به یک باشگاه اعطا کند، باید نسبت به این مساله اطمینان حاصل شود که اجزای لوگو، از لحاظ گرافیکی، همانند لوگوی اصلی یونسکو مورد استفاده قرار می گیرند. ضمن آن که لوگو و مشخصات باشگاه که شامل موارد زیر است در سمت راست خط چین عمودی قرار می گیرد:

* لوگوی باشگاه ( اختیاری )

* نام کلوپ

* توضیحاتی که بیانگر ارتباط باشگاه با یونسکو باشد

هرگونه استفاده از لوگوی یونسکو توسط باشگاه ها نیازمند موافقت کتبی یونسکو است و برای این توافق رعایت موارد ذیل الزامی است :

 • مدت زمان استفاده از لوگو مشخص باشد.
 • چارچوب و محدوده ای که لوگو استفاده می شود معلوم باشد.
 • اجرای گرافیک لوگو به تائید برسد.
 • فعالیت مورد نظر باید متناسب با اهداف راهبردی یونسکو و اولویت های برنامه ای این سازمان باشد.
 • اصول و ارزش های نهاد متقاضی استفاده از لوگو با ارزش ها و اصول و اهداف یونسکو مغایرت نداشته باشد.
 • تائیدیه کمیسیون ملی اخذ شود.
 • میزان تاثیر استفاده از لوگوی یونسکو بر معرفی این سازمان مشخص باشد.

تذکر:

 • باشگاه ها به هیچ وجه از لحاظ قانونی و حقوقی این اختیار را ندارند که درباره استفاده از لوگوی یونسکو توسط نهادهای دیگر تصمیم گیری کنند.
 • فروش محصولات و یا ارائه خدمات که در بردارنده نام و لوگوی سازمان یونسکو باشند توسط باشگاه ها ممنوع است.

image_printچاپ

دبیرخانه باشگاه های یونسکو در ایران

کمیسیون ملی یونسکو ایران در راستای اهداف باشگاه ها و وظایف ذاتی خود دبیرخانه باشگاه های یونسکو را تشکیل داده است. این دبیرخانه زیر نظر شورای سیاست گذاری باشگاه ها فعالیت می کند و دارای بخش های واحد ارزیابی و صدور مجوز، واحد نظارت و امور اجرایی می باشد. کلیه امور مربوط به باشگاه ها از مسیر این دبیرخانه و تحت نظر رییس دبیرخانه اداره خواهد شد.

شورای سیاستگذاری

وظیفه شورای سیاستگذاری نظارت بر حسن انجام وظایف دبیرخانه و تعیین استراتژی های این دبیرخانه می باشد.

واحد ارزیابی و صدور مجوز

این واحد وظیفه بررسی درخواست ها، اخذ مستندات و صدور مجوز باشگاه ها را بر عهده دارد.

واحد نظارت و بازرسی

از آنجا که فعالیت باشگاه ها می بایست زیر نظر کمیسیون ملی انجام گیرد، این واحد نظارت مستمر و دوره ای خود را بر حسن انجام فعالیت های باشگاه ها عهده دار است. باشگاه ها گزارش های سالانه خود را به این واحد ارسال و این واحد به صورت مستمر وظیفه نظارت و بازرسی را برعهده خواهد داشت.

 

 

image_printچاپ

۱- تنظیم درخواست خطاب به دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران

۲- ارائه اهداف و برنامه ها (حداکثر در دو صفحه آچار)

۳- رزومه درخواست کننده(رییس کل)

 • شخصیت حقوقی: رزومه فعالیت های موسسه، شرکت، سازمان و …..
 • شخصیت حقیقی: رزومه فعالیت های مرتبط با موضوع باشگاه

۴- رزومه هیات امنا (هیات مدیره)

۵– تکمیل فرم‌های اساسنامه

۶- واریز فیش به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان(پانصد هزار تومان) به حساب شماره ……..

۷- هر فرد حقیقی یا حقوقی که قصد ایجاد یک باشگاه را دارد می بایست از طریق سایت کمیسیون ملی یونسکو اطلاعات مربوطه را دریافت نماید و فرمهای تکمیل شده را به پست الکترونیک unescoclub_ir@irunesco.org ارسال کند.

 

image_printچاپ
Web Analytics