کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران  در محل کمیسیون ملّی یونسکو در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵ با حضور متخصصان رشته های مختلف علوم پایه کشور برگزار شد. آقای پروفسور یوسف ثبوتی به عنوان رئیس کمیته و خانم دکتر نسرین معظمی و آقای دکتر موسوی موحدی به عنوان نواب رئیس کمیته و خانم دکتر مهین گزانی به عنوان دبیر کمیتۀ ملّی علوم پایه انتخاب شدند.

image_printچاپ
Web Analytics