کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، سوم خرداد ۱۳۹۶ در کمیسون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد.

در این نشست دکتر یوسف ثبوتی، رئیس کمیته ملّی علوم پایه، دکتر مهدی کشمیری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر مهدی بهزاد، عضو فرهنگستان علوم، دکتر حسن ظهور، رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری و استاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر حسین غریبی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سعید سهراب‌پور، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات، دکتر علی اکبر موسوی موحدی، رئیس کرسی بیوفیزیک دیابت و استاد دانشگاه تهران و نایب رئیس کمیته ملی علوم پایه، دکتر نسرین معظمی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و نایب رئیس کمیته ملی انسان و کره مسکون، دکتر مهین گزانی، دبیر کمیته ملی علوم پایه و مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران و مهرناز پیروزنیک، کارشناس گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد.

مصوبات این جلسه بدین شرح بود:

  • بحث و تبادل نظر در خصوص پیش‌نویس سند برنامه و بودجه یونسکو و قرائت و بررسی سند و بیان نکاتی که بر مبنای آن مقرر شد تا هر یک از اعضا نقطه‌نظرهای پیشنهادی خود را تا ۱۸ خرداد به دبیرخانه کمیته اعلام دارد؛
  • پیشنهاد دکتر موسوی موحدی در زمینه برگزاری نشست مشترک در ارتباط با گسترش فرهنگ در علم و نوآوری با همکاری یونسکو و مراکز علمی و فرهنگی اکو و کشورهای گروه G8 که مطرح و مقرر شد ایشان پروپوزالی تهیه کنند و در نشست آتی کمیته ارائه دهند. دکتر سهراب‌پور نیز آمادگی خود را از طریق مرکز مطالعات علم و فناوری در تکمیل پیشنهاد و همکاری با دکتر موسوی موحدی اعلام کردند؛
  • مقرر شد جلسات کمیته روزهای شنبه اول هر ماه هر دو ماه یک بار در ساعت ۹ صبح در محل کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شود؛
  • مقرر شد اعضای کمیته در مورد برنامه فعالیت‌های کمیته و نیز بررسی زمینه همکاری‌های مشترک با کرسی‌های یونسکو، TWAS،ICTP و… در جلسه آتی اعلام نظر کرده و پیشنهادات مکتوب خود را در راستای فعالیت‌های کمیته تا آخر خرداد اعلام کنند؛
  • مقرر شد هر سه ماه یک بار نشست‌هایی علمی با تأکید بر علوم زیستی، تغییر اقلیم، عمومی‌سازی علم و… توسط دبیرخانه کمیته در کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شود؛ قرار شد اولین نشست به دستاوردهای حکیم حسن ابن هیثم اختصاص یابد. همچنین قرار شد نشستی در این ارتباط در تیر سال جاری (۱۷ تیر)، با حضور اعضای کمیته ملی علوم پایه، کمیته ملی فرهنگ و انجمن اپتیک در محل کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شود و دکتر صالح طباطبایی به ارائه مطالب کتاب خود در مورد ابن هیثم بپردازد؛
  • همچنین مقرر شد دکتر نسرین معظمی در جلسه آتی کمیته گزارشی از حضورشان در جلسه برنامه علوم پایه یونسکو به‌شکل پاور پوینت ارائه کنند و اعلامیه ۱۹۷۴ در خصوص جایگاه پژوهشگران علمی را نیز به منظور توزیع میان اعضای کمیته تا پیش از جلسه آتی به دبیرخانه کمیته ارسال کنند.

تهیه و تنظیم خبر:

گروه علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

 

image_printچاپ
Web Analytics