کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فدراسیون فوتبال کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دیدار دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال

 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، به نقل از وبسایت فدراسیون فوتبال، دکتر احمدرضا براتی، رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال و دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ملاقاتی که در محل این کمیسیون انجام شد، زمینه های همکاری این دو نهاد را بررسی کردند.

همچنین در این نشست، طرفین اظهار امیدواری کردند در جلسات بعدی که با حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو برگزار خواهد شد، در خصوص جزئیات این همکاری ها مذاکره و تصمیم گیری شود.

image_printچاپ
Web Analytics