کمسیون ملی ایران- یوسنکو

رادیو گفت‌وگو، فعالیت‌های یونسکو در ایران، معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو- ایران، امیر روشن بخش، نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو، فرهنگ، فرهنگی، یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو- ایران

روشن بخش در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو؛ تشریح فعالیت‌های یونسکو در ایران

معاون ارتباطات و مشارکت‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران اظهار کرد: امیدوار هستیم تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در یونسکو بتوانیم از تمام ظرفیت‌های این سازمان به نفع منافع کشور استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران به نقل از رادیو گفت‌وگو: دکتر امیر روشن بخش، معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو- ایران در برنامه «گفتگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو در رابطه با فعالیت های یونسکو در ایران گفت: بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶، سازمانی تحت عنوان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با عنوان یونسکو در جهان تاسیس شد و در همان سال ۴۶ کشور که ایران نیز جزو این کشورها بود، اساس نامه یونسکو را امضاء کرد و رسما به یونسکو پیوست.

هدف یونسکو صلح و ادراک جهانی

وی افزود: فلسفه وجودی این سازمان، مبتنی بر این بود که ذهن انسان ها را از جنگ پاک کند و با استفاده از تعاملات فرهنگی و کمک به نزدیک کردن کشورها به هم، ادراک جهانی این سازمان تاسیس شد که در حال حاضر یونسکو دارای ۱۹۶ عضو می باشد. این کشورها از مسیر کمیسیون های ملی مواردی که مربوط به یونسکو است، را به اجرا درمی آورند و امور مربوط به یونسکو را انجام می دهند.

معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه اکثر کشورها دارای کمسیون ملی هستند، گفت: کمیسیون ملی در اصل، نمایندگان دولت ها در یونسکو هستند.

وی با اشاره به اینکه جهانی سازی بحثی است که یونسکو بدان بسیار اهمیت می دهد، توضیح داد: وقتی کشورها به سمت جهانی سازی حرکت می کنند، و مفهوم توسعه به عنوان الزام اجتماعی در کشور مطرح می شود، اتفاقات و پیامدهای مختلفی بوجود می آید. یکی از اهداف یونسکو مطالعه پیامدهای جهانی شدن و ارائه راهکارهای مناسبی براساس ترویج گفتمان میان فرهنگی و میان تمدنی و مشارکت حداکثری کشورها و مردم در جوامع بومی و محلی با کمترین آسیب به کشورها است. در همین حوزه طرح های بسیار زیادی مطرح شد که یکی از اساسی ترین آنها بحث ادراک جهانی بود و بخش عمده فعالیت های خود را به تعاملات میان فرهنگی و بین فرهنگی کشورها اختصاص داد. یونسکو با این کار نه تنها باعث شد منازعات کشورها کمتر شود، بلکه با رفتار و درک متقابل از فرهنگ و کردار یکدیگر، در چارچوب اخلاق منازعه قبلی را به مفاهمه و مشارکت تبدیل کنند. الگوی که یونسکو سعی کرده در حوزه های علمی، فرهنگی و آموزشی بر آن تاکید کند.

دکتر روشن بخش همچنین عنوان کرد: کمیسیون های ملی در کشورها با همین هدف به دنبال این هستند که بحث ها و حوزه هایی که در حوزه علم و آموزش و فرهنگ وجود دارد را به عنوان طرح های بین المللی و پیشنهادی به یونسکو ببرند و در مقابل آن طرح های جهانی که قابلیت اجرا در کشورها دارد را در کشور به دولت خود پیشنهاد بدهند.

اقدامات یونسکو در خصوص معرفی شیخ شهاب الدین سهروردی

وی درباره مجموعه اقدامات یونسکو در دو سال اخیر در خصوص شیخ شهاب الدین سهروردی گفت: با انجمن حکمت و فلسفه چندین نشست و دو همایش در ارتباط با شیخ اشراق برگزار شد. همچنین با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز نشست علمی بین المللی، در حوزه فلسفی اشراق صورت گرفت و در کمیسیون ملی یونسکو به این نتیجه رسیدیم که آگاهی مردم از حوزه فلسفه و منحصرا شیخ اشراق و شیخ بهائی باید افزایش پیدا کند. در همین راستا ۷کتاب، از داستان های سهروردی منتشر شد و مقرر شد در هفته پیش رو با حضور وزیر علوم کشور، انجام شود.

وی با بیان اینکه پرتره ای از شیخ شهاب الدین سهروردی در کشور وجود ندارد، گفت: به همین دلیل در سهرورد در نزدیکی شهر قیدار، در مطالعه ای میدانی جوانان رده سنی سی تا چهل سال که پدر و مادر آنها اصالتا اهل سهرورد بودند، از آنها عکاسی شد و به سراغ سهروردی پژوهان رفتیم و درباره شکل ظاهری ایشان تحقیقاتی انجام شد، مجموع توصیف این عزیزان و تصاویر را به استاد آسان لو تندیس ساز مطرح کشور ارائه کردیم تا پرتره و مجسمه شیخ شهاب الدین سهروردی را خلق کنند و سردیس شیخ شهاب الدین سهرودی، در شهر سهرورد و همچنین در منطقه ۷، تهران در ابتدای خیابان سهروردی نیز این تندیس با همکاری شهرداری تهران، با هدف آگاهی عمومی نصب شود.
معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه کرد:همچنین همایشی با هدف فلسفه وجودی شیخ شهاب الدین سهروردی با حضور پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای عراق و روسیه که به فلسفه وجودی این شخصیت متصل می شود، با هدف بررسی اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی برگزار شد.

معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: همچنین سرانجام پس از پیگیری و تلاش‌های دوساله، نام ابونصر فارابی و عطار نیشابوری در فهرست گرامی‌داشت کمیسیون ملی یونسکو ثبت شد.

یونسکو یادگیری مادام العمر و آموزش های فراگیر را مطرح می کند

دکتر روشن بخش اذعان کرد: نزدیک به ۶۰ سال پیش، یونسکو به این نتیجه رسید که باید برخی مفاهیم مشترک و ادبیات نظری در بین کشورها ایجاد کند، ابتدایی ترین مواردی که در کشورها می بایست به مفاهم نامه مشترک می رسیدند، به همین دلیل از اولین واژه هایی که یونسکو تعریف کرد، سواد بود. آن زمان سواد را در خواندن و نوشتن می دانستند، اما با توسعه یافتگی و ارتقاء سطح تکنولوژی در جوامع بشری تعریف سواد رنگ باخت و یونسکو نزدیک به ۳۰ سال پیش تعریفی که از سواد داشت، تغییر داد و گفت هر کسی مهارت استفاده از کامپیوتر را داشته باشند، با سواد است. همین اتفاق مجددا در بستر زمان، ایجاد شد تا اینکه آخرین تعریف یونسکو از سواد این بود: «اگر هر انسانی بتواند در مجموعه یافته های خود تغییر ایجاد کند باسواد خواهد بود» و کلید واژه تغییر در ذهن، رفتار و سواد در زندگی انسانی تعریف جدید یونسکو از سواد شد.

وی با بیان اینکه یونسکو در حوزه یادگیری، بحث یادگیری مادام العمر و آموزش های فراگیر را مطرح می کند، توضیح داد: بحث یادگیری مادم العمر براساس آخرین تعریف یونسکو از سواد، این است که انسان ها از لحظه ای که قابلیت فراگیری پیدا می کنند و می توانند به عنوان یک انسان مستقل بعد از دوران کودکی بیاموزند، باید تا آخرین لحظه عمر خود بتوانند فراگیر باشند و آموزه های جدیدی را دریافت کنند و از آن در سبک زندگی خود بهره بگیرند.
معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران درباره آموزش فراگیر نیز توضیح داد: سازمان هایی که امر آموزش را برعهده دارند، و به تولید و محتوای آموزش می پردازند، می بایست فراگیر باشد و مختص گروه خاصی از جامعه نباشند.

۱۷ کرسی دانشگاهی در ایران

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ کرسی دانشگاهی در ایران وجود دارد، که از بین کرسی های دانشگاهی در دنیا رقم بالایی است،گفت: کرسی های دانشگاهی با هدف مطالعه، تولید علم، و ایجاد کرسی های نظریه پردازی در حوزه تعریف شده، تاسیس می شوند.

دکتر روشن بخش کرسی های یونسکو در ایران را برشمرد و توضیح داد: کرسی یونسکو در زمینه ترویج علم که نهاد میزبان آن مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است. کرسی یونسکو در زمینه ارتباطات در علم و فناوری که نهاد میزبان آن دانشگاه علامه طباطبائی است. کرسی یونسکو در زمینه تاریخ طب سنی، که نهاد میزبان آن فرهنگستان علوم پزشکی است. کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست که دانشگاه پیام نور تصدی این کرسی را برعهده دارد. همچنین به دانشگاه شهید بهشتی در زمینه حقوق بشر، صلح و دموکراسی یک کرسی اختصاص داده است. برای دانشگاه فرهنگیان با عنوان معلمان مادام العمر کرسی وجود دارد. یک کرسی نیز در زمینه مدیریت بلایای طبیعی داریم که مربوط به پژوهشکده و مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی سوانح طبیعی کشور است. در حوزه مدیریت و آب محیط زیست برای شهرهای پایدار، دانشگاه شریف میزبانی این کرسی را دارد. تصدی حوزه آموزشی به عهده دانشکده فنی دانشگاه تهران است و در حوزه فضای مجازی و فرهنگ دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، این کرسی را برعهده دارد. کرسی کارآفرینی در دانشگاه تهران در دانشکده کارآفرینی و کرسی بازیافت آب را در دانشگاه تهران در پردیس دانشکده فنی تهران داریم. همچنین اخیرا موسسه بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران کرسی بیوفیزیک دیابت را دارد و در حوزه سلامت اجتماعی دانشگاه تهران میزبان این کرسی می باشد. در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیک موسسه آموزش عالی مهر البرز میزبانی این کرسی را برعهده دارد. در حوزه مدیریت، برنامه ریزی و کیفیت در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کرسی در اختیار دارد. در حوزه انرژی های پاک و تجدید پذیر دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تصدی این کرسی را برعهده دارد.

وی درباره چگونگی همکاری جوانان پژوهشگر در این کرسی ها گفت: در کمیسیون ملی یونسکو، برنامه های آموزشی متعددی برگزار می شود که در دوران کرونا نیز سعی شد تا با استفاده از پلتفرم های آموزشی، بحث آموزش های آنلاین را در کمیسیون ملی یونسکو ترویج دهیم. و پذیرای هر طرح و پروژه ای از عزیزان هستیم و می توانند از طریق وب سایت و درگاه های اینترنتی، صفحات مجازی و اخبار هفتگی که در رسانه ها منتشر می شود، مطلع شوند.

۴ شهر خلاق ایران در یونسکو

معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران درباره شبکه شهرها در یونسکو نیز گفت: همچنین از سال ۲۰۰۴یونسکو موضوع شهرهای خلاق را در کشور مطرح کرده است که در حال حاضر ۴شهر خلاق در ایران داریم که دست آورد بسیار بزرگی است. رشت به عنوان شهر خلاق در غذا، اصفهان و بندرعباس به عنوان شهر خلاق در صنایع دستی و هنرهای بومی و سنندج شهر خلاق در موسیقی می باشند. به غیر از آن ۱۰ شهر دیگر به عنوان شهرهای یادگیرنده یونسکو در ایران هستند که این ۱۴شهر به شبکه شهرهای جهانی یونسکو متصل هستند. و شهروندان آن شهرها می توانند با مراجعه به شهرداری آن شهر، به عنوان شهرهای یونسکو طرح های خود را از طریق شهرداری دنبال کنند و کمیسیون ملی این آمادگی را دارد که این اتفاق را پشتیبانی کند.

وی افزود: کمیسیون ملی یونسکو، ۱۴ کمیته ملی دارد، که از دستگاه های متولی کشور نیز در این کمیته های ملی حضور دارند و به ما کمک می کنند که آنچه که در ایران داریم در قالب طرح های استاندارد به یونسکو بفرستیم و بتوانیم داشته های کشور خود را به جهان عرضه کنیم.

نشان عالی کمسیون ملی یونسکو به افراد شاخص و برجسته ایرانی

دکتر روشن بخش تاکید کرد: در حوزه فرهنگ سطح تماس و برخورد با مردم بسیار زیاد است و نشانی تحت عنوان «نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو با عنوان تماشای خورشید» داریم که به افراد شاخص و برجسته کشورها که حوزه اثرگذاری آنها در یک علم و در یک رسته از یک آستانه ای بیشتر باشد، کمیسیون های ملی از آنها تحت عنوان نشان عالی کمسیون ملی تقدیر به عمل می آورند. که اولین نشان به استاد محمدعلی موحد اهدا شد. در همین راستا استاد یدالله کابلی خوانساری، بنیانگذار خط خوشنویسی شکسته اهدا شد و اگر پرتوکل های کرونا اجازه دهد، طی مراسمی در ۲۵ آبان ماه نشان عالی کمسیون ملی یونسکوبه استاد مهدی محقق اهدا خواهد شد.

ایران به عنوان خاستگاه اخلاق در حوزه علم و دانش در یونسکو

وی مسئله آب را یکی از اتفاقاتی دانست که در سال های اخیر در کمسیون ملی یونسکو بسیار بدان پرداخته شد، گفت: ایران به عنوان خاستگاه اخلاق در حوزه علم و دانش با بهره گیری از پیشینه دانشگاهی جندی شاپور، بحث اخلاق آب را در دنیا مطرح کردیم و کنفرانس اخلاق آب را در شهر یزد با حضور کارشناسان مربوطه میزبان باشیم.

فراخوان تیمارگران عشق یونسکو

دکتر روشن بخش اضافه کرد: در حوزه های فرهنگی با توجه به اتفاقی که در دنیا بواسطه شیوع ویروس کرونا افتاد، بیکار ننشستیم و در اردیبهشت ماه طرحی تحت عنوان تیمارگران عشق، را فراخوان دادیم و گروه های مختلف موسیقی قرار شد قطعه ای را به کادر درمان و تیم پزشکی که در صف مقدم کوید ۱۹ بودند و با این ویروس می جنگند، تولید شد و نزدیک به ۴۰۰ اثر به ما رسید که در منزل به تولید این آثار پرداخته بودند. ۵۰ اثر از انتخاب شد و قرار است بزودی اتفاقات خوبی بیافتد.

راه اندازی نت گپ های یونسکویی و گالری مجازی

وی با بیان اینکه نت گپ های یونسکویی نیز راه اندازی شد، گفت: بزرگان فرهنگ و اندیشه و فلسفه همچون استاد کزازی دعوت شدند تا در هفته به مدت یکساعت راجع به یک موضوع اساسی به صورت زنده در صفحه اینستاگرام حضور پیدا می کردند.

دکتر روشن بخش با بیان اینکه اخیر در حوزه توسعه رسته های هنری، گالری مجازی یونسکو راه اندازی شد، توضیح داد: اتاقی مجازی ایجاد کردیم که بارگاه و زادگاه افراد مشهور و بزرگان کشور را به صورت مجازی نشان می دهد و در گالری مجازی آثار خط و خوشنویسی، نقاشی و گرافیک در این نمایشگاه مجازی در سایت یونسکو نمایش خواهیم داد.
وی افزود: در یونسکو ۲۲اوت را با عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذای شده است، که توسط پاکستان مطرح شد و این نشان دهنده این است که زبان مادری برای کشورها بسیار اهمیت دارد و می تواند ریشه در پیشینیه فرهنگی، اجتماعی و هویتی افراد جامعه داشته باشد.

ترجمه، توزیع و نشر کتب ایرانی به دنیا

دکتر روشن بخش اذعان داشت: در حوزه زبان و ادبیات فارسی گلستان، دیوان حافظ ، شمس و مولانا، وقف نامه ربع رشیدی، التفهیم، شاهنامه بایسنقری، پنج گنج نظامی کتاب هایی هستند که در یونسکو ثبت شده اند. به غیر از آن ترجمه هایی از این کتب در دنیا به زبان های دیگر برای اشاعه زبان فارسی در دنیا توزیع و نشر کردیم.

تاسیس مجمع کشورهای نورزی در یونسکو

وی افزود: ایران دو پیوستار بزرگ فرهنگی، در قلب خود دارد، که یکی از آن جهان نوروز است که ۱۴ کشور عضو جهان نوروز هستند و آئین نوروز در این کشورها جاری و ساری است و به تاسیس مجمع کشورهای نورزی پرداختیم و امسال که آخرین نوروز قرن چهاردهم را پیش رو داریم، اتفاق گسترده ای را در حوزه نوروز رقم خواهیم زد. در حوزه راه ابریشم نیز، ایران مرکز فرهنگی هنری کشورهای جاده ابریشم خواهد شد و موزه خط و خوشنویسی راه ابریشم را به میزبانی شهر مشهد در اواخر ماه آذر با حضور نمایندگان کشورهای عضو راه ابریشم، افتتاح می شود.

بخش عمده ای از میراث جهانی ما در صف ثبت جهانی مانده است

دکتر روشن بخش با اشاره به اینکه دامنه فعالیت های یونسکو بسیار گسترده است، گفت: ما دارای ۲۴ ثبت جهانی هستیم. که با معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث و گردشگری تدوین می شود و متاسفانه در هر سال بیشتر از یک پرونده را نمی توانیم برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال کنیم. به همین خاطر مشاهده می شود که بخش عمده ای از میراث جهانی ما در صف ثبت جهانی مانده است.

وی به راهکارهای در این خصوص اشاره کرد و گفت: از تکنیک ثبت های مشترک و زنجیره ای برای ثبت آثار تاریخی استفاده کردیم. امیدوار هستیم تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در یونسکو بتوانیم از تمام ظرفیت های این سازمان به نفع، منافع کشور استفاده کنیم و در این راستا تمام تلاش خود را می کنیم.

image_printچاپ
Web Analytics