کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا با همکاری کمیسیون ملی یونسکو - ایران منتشر شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد

پیشرفت و توسعه علوم مهندسی دریایی، در گرو واژه‌گزینی مناسب برای واژه‌های بیگانه است؛ زیرا به کمک این واژگان، انتقال مفاهیم علمی به دانش‌پژوهان به درستی انجام می‌شود.

هدف فرهنگ حاضر، ارائه برابر نهادها و توضیح واژگان مربوط به مهندسی سواحل و فیزیک دریا‌ست و در آن تعداد ۵۷۵۵ واژه رایج در مباحث مهندسی سواحل، مدیریت سواحل، فیزیک دریا، جزر و مد و سونامی ارائه شده است.

 

image_printچاپ
Web Analytics