کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی کمیته ملی علوم پایه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کمیته ملی علوم پایه

کمیته ملی علوم پایه به منظور کمک به گسترش فعالیت‌های ترویجی، پژوهشی و آموزشی در رشته‌های علوم پایه، علوم زیستی و مهندسی، تدوین برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به رشته‌های علوم پایه و توسعۀ همکاری‌ و هماهنگی و مشارکت در میان آن‌‌ها تشکیل شد. این کمیته متشکل از صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های کشور بوده و آئین نامه آن در جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو به تصویب رسیده است.

image_printچاپ
Web Analytics