کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی مرکز اسناد و کتابخانه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی مرکز اسناد و کتابخانه

کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب اساسنامه مصوب و همگام با اهداف تعیین‌شده، موظف به اطلاع‌رسانی مستمر و به‌موقع از برنامه‌ها و طرح‌های یونسکو، توصیه‌ها، بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین آخرین اطلاعات مربوط به کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های فعالیت یونسکو به افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است. بر این اساس، از بدو تشکیل کمیسیون ملی، کتابخانه و مرکز اسناد جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اطلاع‌رسانی این کمیسیون داشته است. بخش اصلی کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو شامل مجموعه‌ای از اسناد و انتشارات سازمان در زمینه‌های آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات است و این اطلاعات به طور عمده به زبان‌های انگلیسی و فرانسه می باشد. بنابراین می‌توان آن را کتابخانه‌ای تخصصی در گستر‌ه‌های گوناگون فعالیت یونسکو دانست. این اسناد، بسیاری از موضوع‌های مربوط به یونسکو را اعم از کنفرانس عمومی، شورای اجرایی، قطعنامه‌ها، طرح‌ها و دستور‌العمل‌های بین‌المللی و بین‌الدولی در بر می‌گیرد. نشریات علمی و پژوهشی ادواری یونسکو مانند مجله بین‌المللی علوم اجتماعی، پیام یونسکو، میراث جهانی،‌ موزه و … بخش دیگری از منابع اطلاعاتی کتابخانه و مرکز اسناد را تشکیل می‌دهد.
بیشتر افرادی که به کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو مراجعه می‌کنند پژوهشگران، استادان و دانشجویان علاقه‌مند به جنبه‌های کاری و تخصصی یونسکو هستند. در ضمن کارشناسان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز برای آشنایی و کاربرد ملاک‌ها و دیدگاه‌های یونسکو به منظور تدوین و ارزیابی سیاست‌گذاری‌های آموزشی، علمی، اجتماعی و فرهنگی به این کتابخانه مراجعه می‌کنند.
پاسخگویی به این متقاضیان، با استفاده از منابع موجود کتابخانه و همچنین منابع موجود در پایگاه‌های یونسکو انجام می‌شود.

 

 

image_printچاپ
Web Analytics