کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مقالات - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

لقمه‌های لقمانی، حکمت‌های کاربردی مشاهیر ایران: «تو یکی ‌نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز»; دکتر عبدالمهدی مستکین،مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران

«تو یکی ‌نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز» عرفان شرقی عبدالمهدی مستکین،مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو - ایران در ...
خواندن بیشتر

گفت‌و گوی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با عصر ملت:سیاست یونسکو در جهان مبتنی بر تشویق است نه اجبار

برگرفته از عصرملّت   سعدالله نصیری قیداری، استاد تمام رشتۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، از چهره های سرشناس علمی کشور و ...
خواندن بیشتر
Web Analytics