همایش بین‌المللی گفتگو‌های فرهنگی، صلح و توسعه در جاده ابریشم برگزار می شود

مرکز پژوهشی جاده ابریشم، دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب برنامه جاده ابریشم سازمان یونسکو و به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در تاریخ 20 آبان 1399 / 10 نوامبر 2020، همایش بین‌المللی گفتگو‌های فرهنگی، صلح و توسعه در جاده ابریشم را برگزار می‌کند.
این همایش در سامانه «وبینارهای علمی دانشگاه شهید بهشتی» وبه صورت مجازی برگزار خواهد شد.
https://www.sbu.ac.ir/webinar
آخرین مهلت برای ارسال چکیده آثار 10 آبان 99 خواهد بود.
برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی به دبیرخانه همایش مراجعه فرمایید: silkroad@sbu.ac.ir

https://www.sbu.ac.ir/ResCtr/SilkRoad