کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب" مکاشفه و تماشا

کتاب” مکاشفه و تماشا، سه سفر به قلب جهان شیعه، عکس‌هایی از هانس گئورگ برگر و اولین عکاس‌‌های ایرانی ” با همکاری کمیسیون ملّی یونسکو – ایران منتشر شد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با حمایت معنوی کمیسیون ملّی یونسکو در ایران، در تمهیدی تازه برای معرفی میراث تشیع به دنیای آلمانی زبان، با همکاری مؤسسات و نهاد های مختلف همچون کاخ موزۀ گلستان، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و نیز وزارت امور خارجه آلمان، بخشی از تصاویر منتخب کربلا از آلبوم ناصری و مظفری در کاخ گلستان را به همراه مجموعه های تصویری دیگر در قالب کتاب ” مکاشفه و تماشا، سه سفر به قلب جهان شیعه، عکس هایی از هانس گئورگ برگر و اولین عکاس های ایرانی” منتشر کرد.

مطالب این کتاب شامل: مختصات و ویژگی های هویتی اماکن شیعه ایران و عراق، چند مجموعه از جمله آلبوم تصویری سفر ناصرالدین شاه قاجار به عتبات عالیات در عراق به سال ۱۲۸۷ قمری ( ۱۸۷۱ میلادی) و نیز سلسله عکس هایی از هانس گئورگ برگر، هنرمند آلمانی است که در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی طی سفرهایی که به شهرهای اصفهان، قم و مشهد داشته، توانسته است تصاویر جالبی را از حوزه‌های علمیه و اماکن مقدس، با رویکرد توجه به نظام آموزشی و سلسله مراتب حوزه و ویژگی های تربیتی روحانیون شیعه تهیه کند.

همچنین در میان تصاویر این کتاب، عکس هایی وجود دارد که واجد ارزش و نفاستی جهانی است، و آن تصاویر هوایی از شهرهاست که با کمک بالن از فراز شهرهای نجف، سامرا و قم گرفته شده است.

به کوشش: سعید عدالت نژاد و بوریس فون براوخیچ و با همکاری علی موجانی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان

محل نشر: آلمان

  Kehrer ناشر: کرر

تاریخ نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحات: ۲۴۹

image_printچاپ
Web Analytics