کتاب “میراث جهانی ایران” با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران منتشر شد(موجود نیست)

کتاب “میراث جهانی ایران” شامل 16 اثر تاریخی باشکوه کشورمان است که طی سال‌های 1358 تا 1392 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

این مجموعه دوزبانه (فارسی- انگلیسی) شامل فیلمDVD و کتاب است که برای اولین بار با به-کارگیری جلوه‌های ویژه کامپیوتری، میراث شکوهمند ایران‌زمین را با دیدگاهی نوین و تصاویری بی‌بدیل به تماشا گذاشته است.
دکتر ایرینا بوکووا مدیرکل یونسکو در پیش‌گفتار کتاب نفیس میراث جهانی ایران به آفرینندگان این اثر هنری برای عرضه کتابی فاخر و با ارزش تبریک گفته است.
دکتر محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران نیز در واپسین‌گفتار این کتاب آورده است: ایرانیان از دیرباز با دستاوردهای مادی و معنوی خود کاروان بشریت را به سمت تعالی و پیشرفت سوق داده‌اند و میراث هزاران‌ساله ایران‌زمین، خود گواهی بر شکوه و عظمت پر جوش و خروش این مرز و بوم است.
کتاب میراث جهانی ایران با همکاری خانه فرهنگ و هنر گویا، شرکت طلوع ابتکارات تصویری و حمایت معنوی کمیسیون ملی یونسکو- ایران منتشر شده است.

 

ketabmiras2

 

ketabmiras3

 

ketabemiras4