کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فهرست كتب موجود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فهرست کتب موجود

 

فهرست کتب موجود در مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو

کتاب

عنوانبها (ریال)عنوانبها (ریال)
اگر گفتی ‌دارم‌ چه‌ کار ‌‌می‌کنم؟ (دوزبانه)۳۰/۰۰۰رنج و رنگ (روایت زندگی و آثار استاد حسین بهزاد)۲/۵۰۰/۰۰۰
گزارش‌ جهانی‌ فرهنگ ‌۱۹۹۸۳۰/۰۰۰خلیج فارس (عکس)۲/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ، تجارت‌ و ‌جهانی شدن۱۰/۰۰۰راز ساز در ساختار تار۳/۳۵۰/۰۰۰
گلستان سعدی(دوزبانه)۶/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ‌ تخصصی‌‌ فرسایش ‌و‌ رسوب۲۵/۰۰۰دیوان حافظ (چاپ یونسکوـ نفیس)۲۰/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا۱۶۰/۰۰۰قرآن کریم بدون جعبه (چاپ یونسکو ـ نفیس)/۱۲/۰۰۰/۰۰۰
ابن‌سینا (دوزبانه)۱۰/۰۰۰قرآن کریم با جعبه چرمی (چاپ یونسکو ـ نفیس)۱۷/۰۰۰/۰۰۰
تاریخ هرات۶۸/۰۰۰
به سوی جوامع دانش محور۷۵/۰۰۰
قلبی بزرگتر از جهان (برگزیده داستان صلح ۲۰۱۰)۱۵۰/۰۰۰
آموزش ‌در جامعه اطلاعاتی۱۰/۰۰۰
جامعه‌ اطلاعاتی‌ در آیینه پژوهش۱۰/۰۰۰
علم در جامعه اطلاعاتی۱۰/۰۰۰
بررسی‌ و‌ سنجش‌ جوامع اطلاعاتی۱۰/۰۰۰
دگرگونی‌های اجتماعی۱۴/۰۰۰
فن‌آوری‌های اطلاعات۲۰/۰۰۰
مسائل‌ جنسیتی ‌در جامعه اطلاعاتی۱۰/۰۰۰
یادگیری آزاد از راه دور۱۰/۰۰۰
تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی۱۰/۰۰۰
ژئوپارک‌های جهانی یونسکو۲۰۰/۰۰۰
Regional Workshop: the Role of Women & Girls in watershed conservation…۳۰/۰۰۰
روابط ایران و یونسکو دو جلدی۱۱۰/۰۰۰
آموزش تلفیقی ـ راهبرد مؤثر در توسعه پایدار۱۷۰/۰۰۰
رسمِ هستی۴۰۰/۰۰۰
پژوهشی‌ در ‌تعزیه و تعزیه ­خوانی در تهران۱۵۰/۰۰۰
داستان­های زیبای مولوی۱/۵۰۰/۰۰۰
مجموعه ‌آثار ‌ابوالحسن ‌خان صدیقی۳۰۰/۰۰۰
گلستان سعدی۲زبانه (فارسی و انگلیسی) به همراه علائم آوایی۵۰۰/۰۰۰
نگاهی تازه به تخت جمشید  (عکس)۱/۲۰۰/۰۰۰
خط و خوش­نویسی۵۰۰/۰۰۰
جشن ­ها و جشنواره ­های ایرانیان۵۰۰/۰۰۰
یار ایله گؤروش (کتاب شعر ترکی)۵۰۰/۰۰۰
نامه ای به فرزندم۱/۰۰۰/۰۰۰
زین کلک خیال­‌انگیز  (تذهیب و نگارگری)۱/۵۰۰/۰۰۰
میراث آجرکاری۱/۰۰۰/۰۰۰
چهره ­های زرد عاشق (نقاشی)۱/۰۰۰/۰۰۰

 

تهران- بلوار میرداماد- روبروی مسجد الغدیر- خیابان شهید حصاری- کوچه یکم- پلاک ۱۵- واحد فروش انتشارات

کمیسیون ملی یونسکو         تلفن:  ۲۲۲۶۱۳۹۹ و ۰۹۱۲۲۱۷۸۲۹۲ (محسن اسماعیل‌زاده)

image_printچاپ
Web Analytics