کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها اسناد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

لقمه‌های لقمانی، حکمت‌های کاربردی مشاهیر ایران: «تو یکی ‌نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز»; دکتر عبدالمهدی مستکین،مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران

«تو یکی ‌نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز» عرفان شرقی عبدالمهدی مستکین،مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران در

Read more

گفت‌و گوی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با عصر ملت:سیاست یونسکو در جهان مبتنی بر تشویق است نه اجبار

برگرفته از عصرملّت   سعدالله نصیری قیداری، استاد تمام رشتۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، از چهره های سرشناس علمی کشور و

Read more

یونسکو : نماد مقابله با تکسونگری قدرتهای انحصار طلب جهانی تحلیلی بر تصویب قطعنامه اخیر یونسکو علیه رژیم اشغالگر اسراییل : دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران

رفتار سنجیده و امید بخش سازمان جهانی یونسکو در تصویب پیش نویس دو قطعنامه مهم و تاریخی با  عنوان ”

Read more
Web Analytics