کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران

>
مراسم تودیع و معارفه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد

image_printچاپ
Web Analytics